Om portalen

Tanken med Novaportalen är att skapa en webb-TV-kanal där vi möter både kända och okända profiler, föreläsare, coacher och inspiratörer inom den alternativa hälsovärlden i Sverige.

Det handlar om personlig utveckling, att vidga sitt medvetande och öppna upp för ett nytt tänkande. Att berika kropp och själ och på så sätt kanske få ett annat perspektiv på livet. Vi vill belysa nya och gamla behandlingsformer och metoder för välbefinnande både för kropp och själ.

 

 

Förutom reportage kommer Novaportalen inom kort publicera en programserie där våra reportrar tar upp ämnen som frigörande andning, mindfulness, medicinsk yoga och access consciousness.

 

 

Vill du få information om när ett nytt reportage eller program publiceras eller har du något tips på något du tycker vi borde filma?

 

 

Maila oss på:

info@novaportalen.com

Vad är själen?

Mentala förmågorna hos en levande varelse: förnuft, karaktär, känsla, medvetande, minne, perception, tänkande etc.

  • Inom kristen tro kommer själen till vid människans tillblivelse.

 

  • Människans själ kallas i hinduismen för atman, ett sanskrit-ord som betyder "andedräkt", "liv" och "själ".

 

  • Buddhismen förenas med hinduismen i tron på kretsloppet (samsara) av födelse, död, återfödelse, död, osv.

 

Novaportalen.com har träffat:

PRODUCERAS AV:

ASTRIDMEDIAPRODUKTION.COM